here
חזרה לאתר | מרכז תמיכה |הרשמה |פתח קריאה חדשה |מאגר מידע |פיתרון בעיות |חדשות |הורדות
שפה:
מרכז תמיכה » מאגר מידע » מבוא לפקודות בסיסיות עבור לינוקס
 מבוא לפקודות בסיסיות עבור לינוקס
תשובה קונטרול ו: + c
"הורג" את התהליך הנוכחי, סוגר אותו.

+ d
סוגר את הטרמינל הנוכחי.

+ z
שולח את התהליך הנוכחי אל הרקע.

exit
יסגור את החיבור הנוכחי אל הטרמינל.

reset
מרענן את הטרמינל הנוכחי, מיועד אם הטרמינל "השתגע" מצפיה בקובץ בינארי או משהו דומה.

פקודות נפוצות ללינוקס - מידע על המערכת:

pwd
מציג את נתיב התיקיה המלאה שבה אנחנו נמצאים באותו רגע בטרמינל.
hostname
מציג את השם המקומי של השרת.
whoami
מציג את היוזרניים שאני מחובר איתו
id username
מציג מידע אודות מספר משתמש עבור היוזר, מספר קבוצה וכו'.
date
מציג ונותן לשנות את האריך של השרת.
time
מציג את הזמן שנדרש למערכת לעבד את הפקודה המבוקשת. לדוגמא, אם אני רוצה לדעת כמה זמן של משאבים לוקח לי לצפות בקבצים בתיקיה אני ארשום:
time ls

who
מציג רשימת משתמשים אשר מחוברים לשרת באותה עת.
rwho -a
מציג רשימת משתמשים אשר מחוברים לשרת מרחוק, דרך רשת האינטרנט.
finger user_name
מציג מידע אודות המשתמש, נסו לדוגמא: finger root
last
מציג רשימת משתמשים אחרונים אשר התחברו לשרת, כולל זמנים, כתובות אי פי וכו'.
history | more
מציג את 1000 הפקודות האחרונות שבוצעו דרך היוזר שלך.
uptime
מציג את הזמן שעבר מאשר הריסט (ריבוט) האחרון לשרת.
ps
מציג את רשימת התהליכים הפעילים ע"י היוזר שאתה מחובר דרכו.
ps axu | more
מציג את רשימת כל התהליכים הפועלים בשרת, כולל שמות משתמשים.
top
מציג רשימת תהליכים פעילים וממיין ע"פ שימוש משאבים, מתעדכן בזמן אמת.
uname -a
מציג מידע רב אודות השרת, כגון ממוצע עומסים, שם השרת, גירסאת קרנל וכו'.
free
מציג מידע אודות הזיכרון (בקילוביטים)
df -h
מציג מידע אודות שימוש בדיסקים הקשיחים.
cat /proc/cpuinfo
מציג מידע אודות המעבד של השרת.
cat /proc/interrupts
מציג רשימה של קבצים בשימוש.
cat /proc/version
מציג מידע אודות הקרנל של המערכת.
cat /proc/filesystems
מראה את סוגי מערכות הקבצים שנמצאים כרגע בשימוש.
lsmod
מציג את רשימת המודולים החיצוניים שבשימוש הקרנל באותה עת.
פעולות בסיסיות:
any_command --help |more
מציג מידע ועזרה אודות כל פקודה \ כלי שקיים בלינוקס. פקודה זו מקבילה לשפת הדוס DOS: filename /h.
man topic
מציג מידע ומדריך לשימוש אודות הפקודה הרצוייה.
ls
מציג את רשימת הקבצים והתיקיות בתיקיה הנוכחית.
cd directory
נותן לנו להכנס לתיקיה.
cp source destination
הפקודה בלינוקס להעתקת קבצים. הוספת הפלאג -r תאפשר לנו להעתיק את כל התתי-תיקיות הנמצאות בתוך התיקיה, לדוגמא: cp -R /home/qhost /home/new-qhost/
mv source destination
מעביר קובץ \ מחליף שם עבור קובץ.
ln -s source destination
יוצר קיצור דרך בין קובץ אחד לקובץ אחר
rm files
מוחק קבצים. על מנת לא לקבל התראות ו\או שאלות בזמן המחיקה ועל מנת למחוק את כל התיקיה ותתי התיקיות ניתן להשתמש פלאג -fr.
לדוגמא: rm -fr /home/qhost
mkdir directory
יוצר תיקיה חדשה.
rmdir directory
מוחק תיקיה ריקה.
cat filename | more
מציג את כל תכולת הקובץ המצויין.
nano filename
עורך טקסט פשוט, קל ונוח לעבודה על מנת לערוך קבצים תחת לינוקס.
find / -name "filename"
פקודת החיפוש בלינוקס. יאתר את הקובץ כמו חיפוש של חלונות, תחת השורש /, ניתן להוסיף * על מנת לאתר קבצים ע"י הקשת חלק מהשם שלהם.
locate filename
פקודת חיפוש נוספת בלינוקס אשר מחפשת אחר קבצים בצורה הרבה יותר יעילה ומהירה מהפקודה הקודמת, היא עובדת על בסיס מאגר מידע של כל הקבצים בשרת.
./program_name
מריץ את התוכנה הרצוייה, שנמצאת בתיקיה שאתה נמצא.
touch filename
משנה את תאריך השינוי עבור הקובץ המצויין, במידה והקובץ לא קיים - זה יצור קובץ ריק.
shutdown -h now
יגרום לשרת לבצע כיבוי מסודר.
tar -zxvf filename.tar.gz
יחלץ קובץ תחת הסיומת .tar.gz
tar -xvf filename.tar
יחלץ קובץ תחת הסיומת .tar
unzip filename.zip
יחלץ קובץ תחת הסיומת .zip
unarj e filename.arj
יחלץ קובץ תחת הסיומת .arj


פרטי המאמר
מספר מאמר:39
נוצר בתאריך:23 Oct 2009 12:32 AM

 תשובה זו הייתה יעילה  תשובה זו הייתה פחות יעילה

 התחבר [שכחתי את הסיסמא] 
דואל:
סיסמא:
זכור אותי:
 
 חיפוש
 אפשרויות מאמר

בקיו-הוסט אנו מספקים: שרת, שרת ייעודי, שרת יעודי, תיקון מחשבים, ניטור שרתים, קנית שרת, שרת פרטי, קופסא, פתרונות תקשורת, גיבויים, גיבוי, ריסיילר, שרתי משחק, לינוקס, סרבר, שרתים לאימיול, שרתים לאמיול, שרתים לקונטר, פורום שרתים, שרתי משחק, איחסון אתרים, IT, HP, Dell, IBM, ASUS, Kingston, Blade, חוות שרתים, אחסון, איכסון, רוחב פס, אינטרנט, הוסטינג, SBS, שרת רדיו גיבוי שרת וירטואלי שרתים


Help Desk Software By Kayako SupportSuite v3.11.01